Szkoła Podstawowa nr 7 w Gdańsku   
im. mjra Mieczysława Słabego

   Życzenia imieninowe składamy dla:


Adres szkoły


Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23

80-298 Gdańsk
ul. M. Słabego 6

sekretariat SP - tel/fax.058 349-68-16
sekretariat GIM - tel/fax. 058 349-62-59

centrala 58 349-68-83

pokój nauczycielski gimnazjum - wew. 34

pokój nauczycielski szkoły podstawowej - wew. 31

świetlica - wew. 32

biblioteka - wew. 25

pielęgniarka szkolna - wew. 28

pedagog szkoły podstawowej - wew. 36

pedagog gimnazjum - 58 349-68-83 wew. 24

e-mail: zkpig23gda@wp.pl


mapa powiększona - tutaj