Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku

,  Imieniny:

Adres szkoły


Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23

80-298 Gdańsk
ul. M. Słabego 6

tel/fax.058 3496816
lub 058 3496259 centrala 058 3496883

e-mail: zkpig23gda@wp.pl


mapa powiększona - tutaj